Advarsel Det ser ut til at din database må oppgraderes. Se Admin->Tools->Server Information for å finne ut hvilken versjon du kjører.

Salgsmelding kan skrives her


Personvernerklæring

Everyday-hero har til hensikt å verne om dine personopplysninger og opprettholde kvaliteten av dem. Everyday-hero vil gjøre alle rimelige anstrengelser for, og ta alle aktuelle tekniske og organisasjonsmessige forholdsregler for å verne om personopplysninger og beskytte dem mot uautorisert tilgang, bruk eller endring og urettsmessig sletting.

Slik beskytter vi opplysningene dine

- vi begrenser tilgangen til dine personopplysninger. Bare de ansatte som trenger opplysningene for å levere produkter og tjenester til deg, vil få tilgang til dem.

- vi har fysiske, elektroniske og prosessmessige forholdsregler for overholdelse av personvernbestemmelsene

- vi gir deg mulighet til å beskytte kontoopplysningene dine med passord. Som på Internett i sin alminnelighet anbefales det ikke å bruke brukernavn og passord som er enkle å gjette. Passordene bør inneholde en kombinasjon av bokstaver og tall, oppbevares sikkert og endres regelmessig.

Personopplysninger

Hvilken informasjon lagrer Everyday-hero?

- Vi lagrer bare data som er nødvendige for gjennomføring av transaksjonen. Dataene sendes bare videre til våre kreditt-partnere dersom det er nødvendig for gjennomføring av transaksjonen. Alle personlige data behandles og lagres konfidensielt i 3 måneder før de slettes.

Hva gjør Everyday-hero med dine personopplysninger?

- Everyday-hero lagrer data bare for å prosessere bestillingen din. Ingen data overføres til og/eller lagres av tredjepart.
- Everyday-hero vil ikke bruke dine data i markedsføringsøyemed uten din eksplisitte godkjenning. Du kan når som helst trekke tilbake en slik godkjenning.

Tilbake
IP-addressen din er: 107.20.115.174
Kopirett © 2017 Everyday-hero
Markedsføring i samarbeide med Internett Marketing.no
Internett Marketing.no